Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja
  meni1
Софтвер за Android платформуIsotope browser- таблица нуклида и подаци о нуклидима


Mobile Remm- алгоритми поступака у случају контаминације радионуклидима или

изложености радиоактивном зрачењу


Nuclear wallet cards-подаци о нуклидима


Radiation dose calculator-израчунавање и конверзија доза предатог зрачењаgr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.