PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenjad

Контакт информацијеФакултет за физичку хемију

Катедра за радиохемију и нуклеарну хемију

Кабинет 273

локал 696


e-mail:

marko@ffh.bg.ac.rs

radiohemija.ffh@gmail.com


Термини за консулатације са наставником:

уторак 12-13 часова
среда 12-13 часова

!e-mail адреса radiohemija.ffh@gmail.com  је активна само у току јесењег семестра. Ван тог периода  на поруке неће бити одговарано!

Copyright: MRLab team. Page last updated 09.10.2015.Optimzed for screen resolution 1440x900