Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja
  meni1
Windows програмски пакети


SciDAVisбесплатни програм за креаирање графика и анализу података

Periodic Table- десктоп верзија периодног система елемената

SRIM- програмски пакет за симулацију проласка јона кроз материју

Casino-програмски пакет за симулацију проласка електрона кроз материју

Isotope explorer- таблица изотопа и шеме распада
gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.