PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja

Садржај

Из историје радиохемије

Литература

Корисни линкови

Софтвер

Контакт

Поставите питање

Календар
fWindows програмски пакетиSciDAVisбесплатни програм за креаирање графика и анализу података

Periodic Table- десктоп верзија периодног система елемената

SRIM- програмски пакет за симулацију проласка јона кроз материју

Casino-програмски пакет за симулацију проласка електрона кроз материју

Isotope explorer- таблица изотопа и шеме распада