Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja

s

Упутство за сређивање вежби    Извештај о урађеној вежби треба да садржи следеће делове:

  1. Краћи теоријски увод. Немојте копирати теоријски део из упутства!
  2.  Резултате вежбе.
  •     При табеларном представљању резултата обавзено се морају унети колоне са грешкама мерења.
  •     При графичком представљању резултата унети називе оса са одговарјућим јединицама, као и наслов графика.
  •     Коначни резултат мора бити дат са грешком одређивања и у складу са правилима заокруживања.
   3. Коментар добијених резултата. Коментари треба да буду индивидуални - немојте их копирати од осталих колега


Copyright: MRLab team. Page last updated 09.10.2015.