PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1
Упутство за сређивање вежби

Извештај о урађеној вежби треба да садржи следеће делове:

  1. Краћи теоријски увод. Немојте копирати теоријски део из упутства!
  2.  Представљање резултата вежбе.
  •     При табеларном представљању резултата обавзено се морају унети колоне са грешкама мерења.
  •     При графичком представљању резултата унети називе оса са одговарјућим јединицама, као и наслов графика.
  •     Коначни резултат мора бити дат са грешком одређивања и у складу са правилима заокруживања.
   3. Коментар добијених резултата. Коментари треба да буду индивидуални - немојте их копирати од осталих колега


gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.