PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1
Упутства за вежбе1. Детекција радиоактивног зрачења коришћењем Гајгер-Милеровог бројача

2. Одређивање енергије гама зрачења коришћењем сцинтилационог спектрометра

3. Одређивање времена полураспада графичком методом и методом мерења апсолутне активности

4. Одређивање енергије бета и гама зрачења методом самоапсорпције

5. Активациона анализа

6. Одређивање концентрације хормона тиреоидне жлезде РИА методом

7. Одвајање радиоактивног 56MnO2 из KMnO4 озраченог неутронима


gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.