Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja

s

Вежбе            
1. Детекција радиоактивног зрачења коришћењем Гајгер-Милеровог бројача

2. Одређивање енергије гама зрачења коришћењем сцинтилационог спектрометра

3. Одређивање времена полураспада графичком методом и методом мерења апсолутне активности

4. Одређивање енергије бета и гама зрачења методом самоапсорпције

5. Активациона анализа

6. Одређивање концентрације хормона тиреоидне жлезде РИА методом

7. Одвајање радиоактивног 56MnO2 из KMnO4 озраченог неутронима


               Copyright: MRLab team. Page last updated 09.10.2015.